polskapodajdalej.pl

Blog tematyczny o turystyce, sporcie oraz rozrywce.

Ciekawostki

Co to jest UNESCO?

Co to jest UNESCO?

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, znana jako UNESCO, jest międzynarodową organizacją, której celem jest promowanie pokoju i bezpieczeństwa poprzez współpracę między państwami w dziedzinach edukacji, nauki i kultury. Powstała w wyniku konferencji ONZ w Londynie po II wojnie światowej, której inicjatywą było stworzenie organizacji skupiającej się na kulturze, nauce i edukacji. W tym artykule znajdziecie odpowiedzi na pytania: co to jest UNESCO oraz ile jest obiektów UNESCO w Polsce?

Agenda:

• Co to jest UNESCO?

• Cele UNESCO

• Miejsca światowego dziedzictwa 

• Ile jest obiektów UNESCO w Polsce?

Co to jest UNESCO?

UNESCO zostało założone w 1946 roku na podstawie konstytucji, która została ratyfikowana przez 20 spośród 37 państw uczestniczących w konferencji w Londynie. Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu, a jej architekturę zaprojektowali Marcel Breuer, Pier-Luigi Nervi i Bernard Zehrfuss. Organizacja powstała w celu promowania pokoju i współpracy międzynarodowej w dziedzinach edukacji, nauki i kultury. UNESCO ma 195 państw członkowskich i dziesięć członków stowarzyszonych, które wspólnie realizują cele i zadania tej organizacji.

Cele UNESCO

UNESCO ma szereg celów i zadań, które zostały określone w jej konstytucji. Wśród najistotniejszych celów UNESCO można wyróżnić:

Cele edukacyjne

Jednym z głównych celów UNESCO jest zapewnienie niedyskryminacji, równego traktowania oraz powszechnego dostępu do edukacji. Organizacja działa na rzecz poprawy jakości edukacji na całym świecie i eliminacji barier, które utrudniają dostęp do nauki.

Cele w nauce

UNESCO promuje swobodny obieg pomysłów i wiedzy. W ramach tych celów organizacja rekomenduje podpisywanie umów międzynarodowych dotyczących współpracy, komunikacji i wymiany wiedzy. Działa na rzecz wzmacniania współpracy naukowej między krajami i promowania innowacji.

Cele kulturalne

Ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego to ważny cel UNESCO. Organizacja stara się zapewnić ochronę wiedzy i dziedzictwa kulturowego, które obejmuje m.in. książki, dzieła sztuki oraz zabytki o znaczeniu artystycznym, historycznym lub naukowym. UNESCO prowadzi również akcje mające na celu ochronę miejsc światowego dziedzictwa.

Miejsca światowego dziedzictwa 

UNESCO może nadawać tytuł „Miejsce Światowego Dziedzictwa” określonym obszarom na całym świecie, które posiadają wyjątkowe znaczenie historyczne, architektoniczne, artystyczne lub naukowe. Tytuł ten jest nadawany przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, który składa się z 21 państw członkowskich. W Polsce znajduje się wiele miejsc światowego dziedzictwa UNESCO, a lista ta ciągle się rozszerza.

Ile jest obiektów UNESCO w Polsce?

Czy zastanawiałeś się ile jest obiektów UNESCO w Polsce? Nasz kraj może poszczycić się 16 miejscami, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oto kilka przykładów:

  1. Wieliczka i Bochnia – Kopalnie soli: Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni są jednym z najstarszych i największych kompleksów górniczych na świecie. Znajdują się tam podziemne korytarze, komory i kaplice wyrzeźbione w soli.
  2. Zamek Krzyżacki w Malborku: Zamek w Malborku to największy ceglany zamek na świecie i jeden z najważniejszych zabytków gotyckiej architektury. Jest symbolem potęgi Zakonu Krzyżackiego.
  3. Starówka w Krakowie: Starówka w Krakowie jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów urbanistycznych w Europie. Znajdują się tam m.in. Rynek Główny, Katedra Wawelska i Sukiennice.
  4. Wrocławski zespół historyczny: Wrocławski zespół historyczny to kompleks architektoniczny, który obejmuje Stare Miasto, Ostrów Tumski i Wyspę Piaskową. Wrocław słynie z pięknych zabytków, takich jak Katedra św. Jana Chrzciciela i Most Tumski.
  5. Białowieża: Puszcza Białowieska to jedyny na świecie zachowany fragment pierwotnej puszczy nizinnej. Jest to jedno z najcenniejszych i najstarszych środowisk leśnych w Europie, a także ostoją wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

To tylko kilka przykładów miejsc światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce. Każde z tych miejsc ma swoją wyjątkową historię i wartości, które UNESCO stara się chronić i promować.

Podsumowując co to jest UNESCO. Jest to międzynarodowa organizacja, która działa na rzecz edukacji, nauki i kultury. Jej celem jest promowanie pokoju i współpracy między państwami poprzez realizację różnorodnych inicjatyw i programów. Organizacja nadaje tytuł „Miejsce Światowego Dziedzictwa” obszarom o wyjątkowym znaczeniu historycznym, architektonicznym, artystycznym lub naukowym. Działania UNESCO są ważne dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz dla budowania więzi między narodami na całym świecie.

Udostępnij